Per què és important la Filosofia? Quina utilitat té la Filosofia?

Per començar la Filosofia és una manera d’entendre la vida, una manera d’entrenar el pensament, d’estar i de ser en el món. Quan es pregunta per què es fa Filosofia no és gens fàcil la resposta perquè en un món tan mercantilitzat com el nostre la Filosofia no és bon negoci. Quins redits li podem treure? Quin beneficis materials? No, certament no és negoci.

Però precisament perquè cal una altra manera d’entendre la manera d’estar i de ser en aquest món, la Filosofia ens és del tot necessària. Perquè, és clar, el primer seria centrar-nos en quina cosa sigui això de “filosofar”. Tornem als clàssics? La filosofia és l’amor a la saviesa, però la saviesa entesa com una aspiració al coneixement més elevat possible. Filosofar dons seria apropar-nos al coneixement en el sentit de “conèixer” més primigeni, fent l’esforç de centrar una idea concreta despullant-la de tot artifici innecessari.

Sembla que ara mateix una cosa ben necessària és la Ètica perquè no tot s’hi val, perquè els fets tenen conseqüències sempre. Agafar diners que no són propis és robar, així de senzill, per molt que es vulgui disfressar el robatori dient que són “diners públics”, com si no fossin de ningú i que el fi justifica els mitjans. Esmento als polítics, però serveix per qualsevol altra vessant de la vida, robar és robar i té conseqüències.

Es pot dir que hi ha molts tipus de “ètica”, però el primer que cal dir és que estudia la moral, la virtut, el deure, entre d’altres coses. Després se li poden posar noms darrera: ètica aplicada, ètica ambiental, deontologia, i mil noms més. Però, malgrat tots els noms que es vulguin posar al darrera, segueix parlant de la Moral (les regles, normes, per les que ens regim en el nostre comportament social), la Virtut (una excel·lència moral, un camí cap a la saviesa), el Deure (l’obligació moral de fer una cosa on la consciència i la llibertat hi juguen un paper cabdal). I tots fem servir regles per comportar-nos socialment, intentem posar en pràctica una certa dosi de moral i tots tenim obligacions que decidim tenir. Així és que la Ètica forma part de la nostra vida, de la nostra quotidianitat. No es cap abstracció, és ben real.

I de fet, també tots filosofem: opinem, pensem, parlem, escrivim, tot plegat fent ús del coneixement que està impregnat del que ens envolta. La Filosofis és ben present en els nostres raonaments més quotidians perquè estem abocats a decidir coses, a discernir, a triar. Coses que fan que les nostres accions tinguin conseqüències directes en el nostre entorn més immediat, coses que tenen a veure amb la família, amb el treball, amb la nostra persona. La Filosofia és important i útil perquè és part de la vida mateixa, forma part de nosaltres. Està amb nosaltres sempre i en tot moment. Així que l’amor a la saviesa és per tot arreu, només ens cal donar un pas més, adonar-nos!!

Montse Tubert Blanch

Anuncis