Per desenvolupar el pensament

És evident que una de les característiques dels adolescents és que som manipulables. Per això és important que a l’institut s’imparteixin  assignatures que ens obrin els ulls i ens permetin pensar (dins la mesura del possible) per nosaltres mateixos, en lloc de simplement acceptar una sèrie de conceptes i idees que teòricament ens faran ser bons professionals en algun àmbit laboral.

Això ens és permès gràcies a aquesta assignatura, la filosofia, la qual, a partir d’estudiar i entendre els grans filòsofs, ens obre l’enteniment a tota classe de preguntes transcendentals que mai no ens havíem fet anteriorment. Preguntes que, possiblement algun dia, ens ajudin a trobar-nos a nosaltres mateixos i la nostra funció en aquest món i a valorar el curt període d’estada del que hi disposem.

Per altra banda, considero que és just que la filosofia es comenci a primer de batxillerat, ja que és una assignatura complexa que requereix reflexió i una predisposició a entendre el món d’una forma completament nova.  I, per a poder-lo comprendre, és necessari un cert nivell de maduresa que manca, majoritàriament, en els alumnes d’ESO.

Romana Mattioli Borrull – Institut Gabriel Ferrater i Soler, 2n Batx

Anuncis