Per formar persones

Cada dia a classe som bombardejats amb milers de conceptes, intentem entendre’ls i els estudiem per posar-los en un examen i obtenir una bona nota, en aquest moment acaba el nostre objectiu. Però estaria bé que ens rebel·léssim contra allò que ens expliquen, pensant per nosaltres mateixos, i preguntar-nos, per exemple: Per què la Declaració dels Drets Humans estableix que allò és el que s’ha de fer, i és “bo”?, i no simplement acceptar que és així quan el professor ens ho explica.

La filosofia ens ajuda a qüestionar-nos tot allò que aprenem amb la resta d’assignatures, a ser crítics i poder entendre realment què és tot això que ens envolta, i escollir quins són els nostres ideals o pensaments, però no que siguin uns o uns altres perquè algú ens hagi convençut, sinó perquè nosaltres amb les nostres idees siguem capaços de reflexionar i escollir la nostra manera de ser. És a dir, en la meva opinió, gràcies a la filosofia pensem, ens ajuda a entendre el món i a nosaltres mateixos, i al cap i a la fi, què és més important que això? Si l’objectiu principal de l’educació és formar persones, i no únicament màquines per treballar, la filosofia és una gran eina per fer-ho.

Patricia Lara Folch – La Salle de Tarragona – 2n BAT

Anuncis