En defensa de la filosofia

La filosofia és necessària per a tothom, perquè sense ella no podríem aprendre els valors que tenim,  el bé moral, la justícia, ni com actuar en una societat.

“La filosofia és necessària per a una formació integral de la persona”, és a dir, als alumnes se’ls ensenyen moltes creences en relació a la responsabilitat, a les accions i a les intencions; també aquelles creences del que és injust i del que no; les creences polítiques i ètiques; les creences de treball col·lectiu i individual… per això totes aquestes creences, els alumnes, no només les han de saber, sinó que les han de saber aplicar. I per saber fer tal cosa, les han d’haver après amb l’ajut del professorat qualificat, que gràcies als seus coneixements i experiència poden transmetre totes aquestes creences als alumnes.

Aquests professors, doncs, han de poder ensenyar aquests valors i creences durant els cursos de la ESO (en les assignatures d’educació per a la ciutadania i educació ètico-cívica) i els cursos de Batxillerat (en les assignatures de la filosofia i història de la filosofia).

Malauradament, però, les reformes del govern central i la seva aplicació a Catalunya en l’ensenyament secundari regulen el paper de la filosofia, i fa que aquest afecti negativament  l’ensenyança de la filosofia. És a dir, si es suprimeix l’assignatura de 2n de Batxillerat de la història de la filosofia (fent d’aquesta una optativa) comportarà que no tots els alumnes puguin conèixer d’on provenen totes les ciències, ni tots els avenços en el pensament de la societat, ni conèixer tots els autors més importants de la història.

I encara més, si és suprimeix l’assignatura de 4rt d’ESO de l’educació per a la ciutadania, comportarà que tots els futurs alumnes no tinguin una formació ètica, i no puguin reflexionar sobre els valors, el bé moral ni la justícia.

És per tot això i més, que la filosofia és molt necessària, perquè sense aquests valors, creences, el bé moral, la justícia…, la formació de les persones no seria ètica i per tan viuríem en una societat inculta en valors ètics i morals.

Maria Gallart Olivé  – Institut Narcís Oller, Valls

Anuncis