Filosofia: sí o sí

Segons la definició del terme filosofia, aquesta es basa en l’estudi d’una varietat de problemes fonamentals sobre qüestions bàsiques com la nostra existència, el coneixement, la veritat, la moral, la ment i el llenguatge, entre d’altres. A diferència, però, amb altres àrees com la religió, la filosofia encara aquests problemes posant èmfasi en els arguments racionals per sobre d’altres arguments com l’autoritat o científics.

També cal dir que molts dels grans filòsofs de la història han sigut a la vegada grans científics, teòlegs o polítics, fet que demostra la importància d’aquesta àrea com a tal en el desenvolupament cultural de la societat en aquests darrers segles.

És indubtable que llegir pensaments filosòfics ens aporta grans coneixements i punts de vista molt diferents per afrontar problemes quotidians del nostre dia a dia; frases com “només sé que no sé res”, de Sòcrates, ens fan veure la realitat d’una altra manera. Ens fan pensar i creure que per molt intel·ligent i preparat que una persona es cregui, sempre hi ha espai per nous coneixements, noves inquietuds i nous aprenentatges…

“Conèixer és recordar”, de Plató, una de les frases clau per entendre que tot procés d’aprenentatge es basa en l’adquisició de coneixements d’una manera ordenada, interioritzant i assimilant les idees adquirides, no memoritzant-les per desprès caure en l’oblit.

“Qui no afegeix res als seus coneixements, els disminueix” és un altre dels pensaments que avui en dia es poden aplicar en qualsevol aspecte de la vida quotidiana: un esportista que entrena per millorar el seu rendiment tàcticament i físicament, tot i estar en l’elit de qualsevol esport; un estudiant que vol anar ampliant i passant cursos per arribar a una carrera universitària; una treballadora d’una oficina que sap que ampliant coneixements i formació podrà millorar el seu rendiment en el treball; un mestre que fa cursets de formació per anar renovant i millorant els seus mètodes de treball, tot i tenir una llarga experiència com a docent; un treballador de la construcció que va provant nous mètodes i tècniques de treball, noves eines i nous materials per anar progressant i obtenint millors resultats…En definitiva, és un pensament filosòfic que tothom sap que està en plena vigència, tot i estar formulat fa molts anys.

En conclusió, crec que la filosofia és una de les àrees bàsiques de formació per a qualsevol estudiant, i més en els dos cursos de batxillerat. Es pot estar d’acord o no en els diferents pensaments que durant el curs es van estudiant i analitzant, però no hi ha dubte que de tots se’n treuen conclusions molt positives per analitzar durant la nostra vida quotidiana. Molts d’ells són aplicables en les diferents situacions que anem vivint i que van sorgint; altres no ho són, però d’aquesta no aplicació també en treien un missatge positiu de rebuig.

Pere Badia, Institut Narcís Oller

Anuncis