La filosofia és cultura 

La filosofia a 2n de Batxillerat és una eina indispensable per als estudiants. Aquesta assignatura t`ensenya a raonar i reflexionar, a conèixer i valorar les diferents maneres de pensar, i quedar-te amb el que tu vols de cadascuna. Treure-la d’aquests ensenyaments és un gran error: per a les matemàtiques el resultat és molt important, però també ho és saber els passos i procediments; si en un examen no arribes al resultat correcte i n’ets conscient o el problema és diferent al que esperaves i no saps com començar a resoldre’l el que s’ha de fer és raonar i demostrar que saps com resoldre aquest tipus de problemes. Com que has arribat a un resultat il·lògic tu expliques que no pot ser i què hauria de donar aproximadament o justificar que el resultat no és bo, d’aquesta manera no està tant malament perquè demostres que ho saps, de manera que la nota d’aquest exercici serà més alta que si no diguéssim res, encara que sabéssim que no és correcte.

Per altra banda t’ensenya a saber expressar el que penses en el moment i de la manera adient. En la vida professional fer això bé és important: s’ha de tenir la capacitat de convèncer la gent amb les teves idees i mitjançant els teus mètodes, i per això cal saber què dir i quan dir-ho.

Finalment la filosofia és cultura. De la mateixa manera que es coneixen els estils gòtic, romànic, romàntic… també és important conèixer els pensadors filosòfics clàssics i moderns.

Treure la filosofia del grup d’assignatures obligatòries és un error. Aquesta assignatura ajuda a formar-te com a persona i a fer-te adult. Si passa a ser una assignatura optativa en el batxillerat de lletres els científics ja no optaran a aquesta educació tan enriquidora i d’alguna manera la important capacitat d’innovar en el món científic per tal de millorar la societat quedarà estroncada, faltarà algun component que precisament s’ensenya a l’assignatura de filosofia; per la banda de la gent que vulgui estudiar el batxillerat de lletres la filosofia tampoc els serà obligatòria: la filosofia és una assignatura molt mal valorada i mal vista per als que no l’han estudiat, fa por. Si és cert que és difícil d’estudiar i comporta hores de dedicació, quan la fas t’adones que és molt interessant, tot i que continua sent complicada, però com que abans ja s’ha tingut el prejudici de pensar que (vulgarment) és un “rollo” els alumnes ja no s’hi matricularan i passarà a ser una optativa més i segurament de pocs estudiants. A poca gent o ningú, m’atreviria a dir, li agrada la filosofia abans de conèixer-la i estudiar-la. Tot i amb això uan es té una certa noció de la filosofia i de què és pot arribar a ser apassionant.

Pol Figuerola Gatell – Institut Narcís Oller

Anuncis