La filosofia

El pensament filosòfic va sorgir a l’antiguitat, és quan s’intenta explicar d’una manera racional la natura: des de l’Escola de Milet amb Tales que pensa que el principi del qual tot sorgeix és l’aigua, després passen pels pitagòrics, on Pitàgores va ser el primer a afirmar „Sóc un filòsof, i com a últims van ser els pluralistes amb Empèdocles, Anaxàgores i Leucip de Milet.

Podem trobar en l’antiguitat els tres filòsofs més grans: Sòcrates, Plató i Aristòtil.

Sòcrates era capaç de fer contradir-se a qualsevol persona que està segura del seu saber, d’aquesta manera fa servir dos recursos: la ironia i la contradicció, això és el mètode socràtic.

Plató en canvi, no només volt l’art del diàleg, sinó que també vol un mètode propi, fa que cadascuna de les posicions influeix en la contrària, és a dir, els interlocutors argumenten, defensen i oposen opinions sobre una qüestió.

Aristòtil fa una crítica a la teoria de les idees, on troba el problema del canvi. Ell considera que hi ha dues substàncies: les substàncies primeres són aquells individus concrets, i la segona és la que es forma a partir dels individus.

Creu que tot té una causa prèvia, és a dir, que res passa perquè sí. Les causes poden ser de quatre maneres: material, formal, eficient i final.

Aristòtil creu que la teoria del coneixement sorgeix perquè els homes tenen interès de les coses, el perquè passen, d’aquesta manera sorgeix la teoria del coneixement. Plató deia que el coneixement consisteix bàsicament en el record, en canvi l’Aristòtil pensa que l’anima és com un full en blanc, d’aquesta manera quan naixem la nostra ment està buida i és a partir dels sentits, i l’experiència que aprenem.

Els filòsofs creuen que hi pot haver un coneixement segur i universal per molt difícil que sigui.

Els filòsofs també volen estudiar l’ésser humà, ja que té ànima i aquesta és la que dóna vida al cos, i que pot ser de tres tipus: vegetativa, sensitiva i intel·lectiva.

I l’últim aspecte important és la felicitat, el que totes les persones desitgen, ja que volen viure bé. La felicitat prové de la racionalitat per això també és important el saber i el coneixement.

En resum, gràcies a la filosofia podem preguntar-nos el perquè de les coses, perquè som com som, perquè volem ser d’una manera determinada, que ens agrada.. La filosofia des de l’antiguitat fins avui en dia ens permet conèixer i entendre millor el món, i totes les coses que el composen.

Ewelina Kalich

Anuncis