Per què és important la filosofia?

En primer lloc, crec que ens hauríem de qüestionar si la filosofia és font d’aportacions necessàries que ens puguin fer avançar intel·lectualment o com a persones o, fins i tot, que ens pugui fer dur una vida més fàcil. I la meva opinió és que sí, que ens pot ajudar a millorar a tots nosaltres.

La filosofia és una via de raonament, de coneixement, d’experiència i qüestionament. Des de fa milers d’anys, els humans hem necessitat cada vegada més preguntar-nos el perquè de les coses, de conèixer a fons la realitat per no deixar-nos emportar per la falsedat.

En segon lloc, també ha ajudat a que els éssers humans hagin pogut expressar i defensar  les seves idees democràticament. La filosofia també ha comportat una recerca cap a una millora de la política i de la societat. Ha sigut en molts casos defensora de la llibertat, de la democràcia, de la justícia… . Ha aconseguit que els ciutadans d’un estat se sentin més rellevants.

No obstant això, com ha passat des de l’aparició dels homínids, sempre hi haurà gent que estarà i que no estarà d’acord amb totes aquestes reflexions. El que és indubtable, però, és que l’eliminació de la filosofia a les escoles (i per tant, també a les nostres vides), i el no-reconeixement de tots aquells savis i intel·lectuals que hi ha hagut al llarg de la història i que han afavorit aquesta disciplina, és un error gravíssim.

Finalment, també vull dir que, sense la filosofia, no hauríem ni seríem on ens trobem ara. Tant si els agrada a alguns o no, sense ella no hauríem pogut avançar històricament ni intel·lectualment com hem fet.

Xènia Banús Pros – Institut Narcís Oller, Valls

Anuncis