Què les la filosofia?

La filosofia és un saber en el qual podem tenir un coneixement mitjanant l’aprenentatge previ d’uns valors ètics i morals.

És per aquesta raó que és necessari tenir una formació per a que els alumnes tinguin coneixements, és a dir, que sàpiguen actuar de bones formes ja sigui en valors justos, polítics, ètics… Per tant, els alumnes podem saber aquests valors, però, a part d’això, els hem de saber aplicar a la realitat. Per això necessitem professors amb la titulació en Filosofia i en Educació per a la ciutadania perquè ens puguin ensenyar aquests valors i, d’aquesta manera, nosaltres poder aplicar-los a la vida quotidiana.

Altrament, si l’assignatura de l’educació per a la ciutadania de 4t d’ESO es suprimeix, comportarà que els estudiants no tinguin la oportunitat de poder aprendre els valors ètics que hi ha en la societat. Passa el mateix amb l’assignatura de la història de la filosofia a Batxillerat, fer-la com una optativa donarà pas a que no tots els alumnes la estudiïn i, per tant, no podran conèixer els diferents valors ètics i aplicar-los per mitjà d’una reflexió.

Per això mateix, hem de lluitar pels nostres drets i poder defensar les nostres idees com han fet els filòsofs durant anys. Si més no, ells han defensat les seves idees exposant els seus coneixements a la societat. Llavors, per què nosaltres no podem? Pensar és aprendre, aprenem a filosofar!

Molts creuran que la filosofia és una cosa que ja ha quedat en el record, però la realitat és que en el dia a dia el que fem és filosofar perquè a totes hores tenim pensaments, idees i opinions sobre el que ens mostra el món.

Cristina Lirón Ocaña  –  Institut Narcís Oller, Valls

Anuncis