Aprendre dels errors

La filosofia està infravalorada a les aules d’avui en dia i es considera una assignatura de poca importància. No obstant, la filosofia és una assignatura en la que, indirectament, es basen moltes professions i sabers de la nostra societat, així com medicina o dret. Així doncs se li hauria de donar més importància de la que té sobretot pel que fa a la puntuació de selectivitat, on crec que s’hauria de permetre puntuar-la com una assignatura específica en carreres com per exemple psicologia.

Un aspecte important de la filosofia és que serveix per diversos àmbits, és a dir, ensenya valors útils per als estudiants de ciències socials i també per als estudiants de ciències tecnològiques. Gràcies a la filosofia tots els joves aprenen a pensar sobre la seva vida i el què son, això els farà aprendre valors per a viure i guanyaran una gran capacitat per argumentar i defensar les seves idees. Així es formaran joves que podran convèncer a altres persones del que pensen i deixaran de ser ovelles que només fan el que els hi diuen i segueixen el pastor.

A més, aquesta important assignatura no ensenya els valors als estudiants com els ensenyaria qualsevol altre assignatura, sino que ho fa d’una manera diferent. Mostra el pensament de diversos autors i amb això s’aconsegueix que l’estudiant s’adoni d’alguns errors que han comès uns pensadors comparant-los amb altres que han desenvolupat un pensament diferent. Així doncs, a partir dels diferents punts de vista que tenen tots els pensadors històrics, els estudiants construeixen el seu propi criteri entrant en desacord amb aspectes d’alguns autors que han estudiat i donant suport a aspectes del pensament d’altres.

Aquesta forma d’aprendre ajuda a l’estudiant a fer-se preguntes, pensar i preocupar-se pel sentit de la vida, l’origen de l’home i altres aspectes que al seu torn els ajuda a valorar la vida pròpia i la dels altres. Aquests estudiants en el futur tindran una bona moral que els ajudarà a seguir un camí que ajudi a les persones i tindran un bon criteri que els permetrà prendre bones decisions i defensar les seves conviccions.

Adrià Estil·les Cano – Institut Narcís Oller de Valls

Anuncis