La filosofia és la mare de totes les ciències

La filosofia és la mare de totes les ciències en què els filòsofs per mitjà de la lògica i del raonament, cerquen i raonen una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa l’home en la naturalesa.

La filosofia respon a la necessitat humana de saber i, en concret, a la necessitat de saber a què cal atenir-se. La seva utilitat immediata és donar resposta a les nostres preguntes i ens ajuda a escollir les respostes més raonables.

La finalitat de la filosofia és conèixer la veritat, superar la ignorància, sortir de la confusió i prevenir-nos de les creences sense fonament.

La  filosofia té aplicacions en la vida. En primer lloc, perquè la filosofia aspira a descobrir la millor forma de vida i, quan creu que l’ha descobert, l’explica i la fonamenta en raons. Llavors té un sentit pràctic i utilitari, té una funció sotereològica, com deia Epicur “De que ens serveis la Filosofia, sinó ens cura les ferides de l’ànima”. En aquest sentit, la filosofia  ajuda a formar-nos una concepció raonable del que pot ser una vida bona, a  avaluar les situacions en què s’han de prendre decisions i actuar i a identificar els valors de la convivència i a donar-los una justificació racional.

Es pot afirmar que la filosofia ajuda a desenvolupar persones cíviques i a pensar amb ordre.

Mercè Codorniu Barberà- Institut Les Planes, Santa Bàrbara

Anuncis