El nou edifici de la meva personalitat: s’ha de destruir per a construir

“Ja fa temps que m’he adonat que, des de molt joveneta, he admès com a veritables amors, moltes il·lusions i sentiments falsos, i que allò que després he construït sobre principis tan poc sòlids, havia de ser molt dubtós i incert; i des d’aleshores he considerat que em calia proposar-me seriosament, un cop a la vida, desfer-me de tots els amors en els quals havia cregut anteriorment, i començar de nou des dels fonaments, si volia establir un amor sòlid i permanent en la meua vida”

René Descartes “Meditacions Metafísiques” (Primera Meditació) De les coses que es poden posar en dubte.

“Així es pot veure com els edificis que ha emprès i ha acabat un sol “arquitecte” acostumen a ser més bells, millor ordenats i que donen una millor felicitat que aquells que han procurat restaurar “molts”, aprofitant antics murs que havien estat bastits per a altres finalitats”.

D’aquí que aquesta personalitat antiga,que als seus inicis no era més que un poble feble, i a còpia de temps, ha esdevingut una gran ciutat, normalment està tan mal traçada, si la comparem amb una “plaça regular” que un sol enginyer hagi estimat, en un gra amor, segons la seva imaginació…i encara que considerant els seus moments vitals separadament, s’hi troba sovint tant o més art que d’altres… no obstant… veient com estan arranjats,… aquí un de gran…allí un de petit,,, allí un amor…allí un desengany…i com són de torts i desiguals els camins de la seva personalitat…fins que algú diria que ha estat l’atzar i no la volició el que els ha disposat així”

René Descartes “El discurs del Mètode”(Segona part) Característiques del Mètode)

Montse – alumna de l’Institut “Les Planes” de Santa Bàrbara

Anuncis