La filosofia com a optativa?

Des del meu punt de vista crec que la filosofia és una assignatura molt interessant per aquella persona o alumne que li agrada el món de la història o directament una persona que ja en si li agrada el tema de la filosofia, es a dir, estudiar diversos temes, especificant a cada un de que es tracta i aprofundint-ho al màxim. Tot i que és el primer any que la faig se’n poden extreure coneixements molt diversos i aquest any he après una part d’una ciència formal que desconeixia fins aleshores, i que esta molt entrellaçada amb les matemàtiques: La Lògica. Tot i que al principi ho vaig trobar complicat, després quan ja ho vaig anar aprenent i agafant-li el truc, em va resultar, fins i tot entretingut i una forma molt bona de pensar diferent de com sempre ho havíem fet, es a dir, fen operacions matemàtiques o problemes de ciències, etc… De totes formes, no tothom pensar igual que jo sinó que també hi ha gent que ho defensaria millor o pitjor i per aquest mateix motiu, la Filosofia pot perjudicar el curs d’aquell alumne que no li agradi. Per això mateix, aquesta famosa assignatura s’hauria de posar com a optativa i poder ser seleccionada per aquells alumnes que els hi agradi, o descartada per aquells altres que no els motiva. De totes maneres això no vol dir que no sigui una assignatura important, sinó que totes aquelles matèries en que es tracta història, son molt interessants per a poder assabentar-te de com funcionava tot fa molts anys i poder obtenir uns coneixements i una certa cultura. També dir que una de les coses que haurien de millorar els centres on es treballi aquesta assignatura, la Filosofia, es modificar la seva forma de transmissió als alumnes e intentar evitar que es faci avorrit i poder tirar endavant aquesta assignatura d’una forma mes entretinguda i divertida.

Pau Bertomeu – Institut Les Planes

Anuncis