La filosofia en les nostres vides

Des del principi del temps, l’ésser humà , ha volgut comprendre precisa , justa i perfectament la seva vida i entorn. Per tant, la filosofia ha sigut necessària. Des de la part teòrica és l’estudi del pensament i la justificació de les creences . Comprendre tot allò amb que interactuem. Pensar o raonar sobre el món que ens envolta.

L’essencial de la filosofia està en què aquesta es qüestiona les coses a comparança de la resta de les ciències. Molt més que les pràctiques o les socials . A més, la filosofia és l’amor de conèixer per conèixer. La qual cosa pot semblar inútil . Però no ho és, ja que al no tenir una finalitat pràctica , és un fi en si mateix .

El típic de la ciència és ocupar d’estudiar el comprovable , el l’utilitzable , però la pregunta del “per què” i el ” per què” de la ciència és corresponent a la filosofia . Quan preguntem per exemple , “què és l’anatomia ? ” o “què és la genètica ? ” no estem fent preguntes científiques , sinó que estem elaborant qüestions filosòfiques. Llavors podríem dir que la filosofia és una forma d’interpretar la realitat , de raonar sobre les diferents realitats . I per això és molt subjectiva i creativa, depenent de la persona que estudiï filosofia , sortiran diferents conclusions , ja que no pensem de la mateixa manera i no interpretem les mateixes realitats de la mateixa manera.

Per finalitzar, crec personalment que la importància de la filosofia és enorme, ja que gràcies a ella, et permet reflexionar sobre la vida i a més és el coneixement necessari cap a la felicitat d’un mateix. I finalment pensar ara que hagués sigut de la nostra vida sense la filosofia?

Lara Sales- Institut Les Planes

Anuncis