Amor a la saviesa

Des de que naixem i comencem a descobrir el món, milers de preguntes apareixen a la nostra ment, moltes sense resposta. D’aquí s’origina la necessitat d’una ciència que ens permeti donar una explicació a totes aquestes qüestions que tracten sobre el món, la vida, el llenguatge, el coneixement, la bellesa, l’existència, la veritat, la moral, els valors, la ment, la nostra essència, etc. I aquesta és la filosofia.

La formen una llista molt extensa de rames molt diverses, les quals han anat evolucionant al llarg del temps, i que ara són necessàries per a qüestionar tots els aspectes del món i la vida: la lògica, la ètica, la estètica, la filosofia política, la filosofia del llenguatge, la historia de la filosofia…

Totes aquestes branques de la filosofia donen diverses explicacions sobre el món en el qual vivim.

Cada un de nosaltres porta un filòsof dins. Necessitem sorprendre’ns, preguntar-nos, conèixer i dubtar, adquirir postures crítiques i intentar desxifrar la veritat, moltes vegades formulant més preguntes que respostes, la qual cosa ens genera incertesa i ens provoca angunia, i es tradueix en la reformulació de noves preguntes a interpretar i analitzar.

El coneixement filosòfic és el que ens aporta la saviesa, atribut que ens permet prendre decisions justes i perfectament equilibrades, i passar del coneixement a l’acció, d’una forma intel·ligent i noble.

És per tot això que la Filosofia en aquests moments es necessita més que mai.

Agnès Bailach Barberà – Institut Les Planes

Anuncis